...

Inwentaryzacje Powykonawcze Obiektów Budowlanych

Inwentaryzacja powykonawcza jest kluczowym elementem każdego procesu budowlanego i jest niezbędna do uzyskania pełnego odbioru obiektu. Podczas inwentaryzacji powykonawczej sprawdza się między innymi rozbieżności w położeniu obiektów w stosunku do położenia projektowanego.

Geodezyjną inwentaryzacją uzbrojenia terenu nazywamy ustalenie danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza. Wśród nich wyróżnia się elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Nasze usługi inwentaryzacji powykonawczej opierają się na najnowszych technologiach i dokładnym pomiarze, co gwarantuje dokładne i precyzyjne wyniki.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Masz pytanie lub jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się ze mną!

Wysyłając Wiadomość akcetujesz Polityke Prywatnośći

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.